Värdegrunder

Lea Vård och Omsorgs värdegrund präglas av respekt för den unika individen i mötet mellan vårdpersonal och kund. Vår individanpassade omvårdnad möjliggör trygghet, medbestämmande och integritet för kunden. Två andra nyckelbegrepp som genomsyrar vår verksamhet är kontinuitet och ett empatiskt förhållningssätt.